BDPD Eğitim Kadrosu

Prof. Dr. Hakan Türkçapar
Prof. Dr. Hakan TürkçaparEğitim Koordinatörü, Eğitmen

1990 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirdi. 1995 yılında Psikiyatri uzmanı oldu. 1997’de Pensilvanya Üniversitesine bağlı Beck Institute for Cognitive Therapy and Research’de Bilişsel psikoterapi eğitimi aldı. 1999 yılında New York Ellis Institute’de Rational Emotive Behaviour Therapy eğitimini tamamladı. 2000 yılında Psikiyatri Doçenti oldu. 2002 yılında Ankara Üniversitesinde Sosyal Antropoloji alanında bilim uzmanı, 2009 yılında da doktorasını tamamlayarak Sosyal Antropoloji doktoru ünvanını aldı. 2003 yılında Academy of Cognitive Therapy (ACT) tarafından Bilișsel Terapist olarak sertifiye edildi. Aynı yıl Akademinin Fellow üyesi olan Dr. Türkçapar,2005 yılından itibaren ACT’nin Uluslar arası akreditasyon komitesinde yeralmaktadır. 2012 yılında da ACT tarafından supervizor olarak sertifiye edilen Dr. Türkçapar’ın, erken dönemde yazılmıș “Freud” ve “Antipsikiyatri” adlarında iki kitabının yanısıra, “Bilișsel Terapi Temel İlkeler ve Uygulama” ve “Klinik Uygulamada Bilișsel Terapi: Depresyon” bașlıklı iki kitabı ve sayısı yüzü așan bilimsel makalesi yayınlanmıștır. Dr. Türkçapar, halen Kalyoncu üniversitesi Psikoloji Bölümü başkanlığı ve Bilișsel Davranıșçı Psikoterapiler Derneği bașkanlıklarını yürütmektedir.

Bilişsel Terapileri, Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Derneği'nin hocalarından öğrenin!

Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Eğitimlerine Başvurun
Hemen Kaydolun

BDPD Eğitim Kadrosu

Prof. Dr. Kadir Özdel
Prof. Dr. Kadir ÖzdelEğitmen

2003 yılında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirdi ve 2009 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri AD’dan “Vajinismus’un Bilişsel Davranışçı Tedavisinde Tedavinin Tamamlanmasını Yordayan Olası Etmenler” isimli teziyle uzmanlığını aldı. Bilişsel davranışçı psikoterapi eğitimini ilk olarak 2006 yılında almaya başlayan Dr. Özdel 2011 yılında Academy of Cognitive Therapy (ACT) tarafından Bilişsel Terapist olarak sertifikalandırılmıştır. Bilişsel davranışçı terapilerle ilgili yayınlanmış bilimsel araştırma makaleleri de bulunan Prof. Dr. Özdel halen Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastane’sinde başasistan olarak çalışmakta ve uzmanlık öğrencilerine teorik ve uygulamalı BDT eğitimi vermektedir, Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Derneği’nin genel sekreteri ve eğiticisidir.

Prof. Dr. Aslıhan Dönmez
Prof. Dr. Aslıhan DönmezEğitmen

2000 yılında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. 2005 yılında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı’ndan psikiyatri uzmanı, 2010 yılında doçent ünvanını aldı. 2013 yılında Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nde Nörobilim Doktorasını tamamladı.

Prof. Dr. Aslıhan Dönmez, Academy of Cognitive Therapy onaylı Bilişsel Davranışçı Psikoterapisti ve BDT eğitimcisidir. Halen Üsküdar Üniversitesinde Profesör olarak görev yapmaktadır.

Prof. Dr. Selçuk Aslan
Prof. Dr. Selçuk AslanEğitmen

1969’yılında doğdu. Tıp eğitimini Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesinde 1993 yılında tamamladı. Psikiyatri uzmanlık eğitimini Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi psikiyatri bölümünde 1999 yılı sonunda tamamladı. 2000 yılında Gazi Üniversitesi, Psikiyatri Bölümü’nde Öğretim Görevlisi olarak çalışmaya başladı. 2006 yılı sonunda Psikiyatri Doçenti, 2012 yılında Psikiyatri Profesörü olmuştur. Halen aynı bölümde öğretim üyeliği görevini sürdürmektedir. Psikoterapist ve psikiyatrist olarak hasta tedavi ve danışmanlık hizmetlerini yürütmektedir. Academy of Cognitive Therapy (ACT) üyesi ve ACT sertifikalı bilişsel davranışçı psikoterapisttir. Bilişsel Davranışçı Psikoterapi ve Araştırmalar – Journal of Cognitive-Behavioral Psychotherapy and Research Dergisi Yardımcı Editörüdür.

Dr. Olga Güriz
Dr. Olga GürizEğitmen

1972 yılında Ankara’da doğmuştur. İlk, orta ve lise eğitimini Antalya’da tamamladıktan sonra 1996 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olmuştur. 2002 yılında SSK Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesinde psikiyatri uzmanlığını almıştır. 2007 ve 2008 yıllarında Rasyonel Emotif Davranışçı Terapi birinci ve ikinci aşama eğitimlerini tamamladıktan sonra New York Albert Ellis Institute’da Nisan 2014’te terapist olarak ve Temmuz 2014’te aynı enstitünün eğitici ve supervizörü olarak sertifiye edilmiştir. Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Derneğinin kurucu üyelerindendir, halen yönetim kurulu üyesi ve eğiticilerinden biridir. S.B. Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesinde psikiyatri uzmanı olarak çalışmaktadır. Başlıca ilgi alanları Rasyonel Emotif Davranış Terapisi, obezite ve patolojik kumar bağımlılığının bilişsel davranışçı terapileridir.

Doç. Dr. Levent Sütçügil
Doç. Dr. Levent SütçügilEğitmen

1995 yılında Tıp Doktoru, 2003 yılında psikiyatri uzmanı olmuştur. 2005-2011 yılları arasında GATA Psikiyatri Anabilim Başkanlığında Öğretim Üyeliği görevinde bulunmuş, 2010 yılında Doçent ünvanı almıştır.
Uzmanlık ve öğretim üyeliği sürecinde dört yıl süre ile Dr.Elif Ülkü GÜRIŞIK‘tan “Psikanalitik Psikoterapi” eğitimi almıştır. Bilişsel Davranışçı Psikoterapi eğitimi için Prof.Dr.Hakan Türkçapar’ dan teorik ders almış, hasta takip etmiş ve süpervizyon eğitimi almıştır.
2010-2011 yıllarında Pennsylvania Üniversitesinde bulunan Anksiyete Bozuklukları Tedavi ve Araştırma Bölümünde, Prof.Edna Foa ile Obsesif Kompulsif Bozukluk ile Travma Sonrası Stres Bozukluklarının tedavileri üzerine çalışmış, anksiyete bozukluklarının tedavileri hakkında çeşitli eğitimler almıştır. Aynı sürede Beck Enstitüsünde düzenlenen çeşitli kurslara katılmıştır.
Akademik süreçte psikoterapi dışında on yıldan uzun bir süre GATA Uyku Araştırmaları Laboratuarında Prof.Dr.Hamdulah AYDIN ile birlikte Uyku Araştırmalarına katılmış, uyku bozukluklarıyla ilgili araştırmalar ve kurslar düzenlemiştir.
Biri yurtdışı olmak üzere 10 adet bilimsel kitapta bölüm yazarlığı ve çeviri editörlü mevcuttur. 16 tanesi SCI-E kapsamında olmak üzere, toplam 35 Ulusal ve Uluslararası Dergide yayınlanmış makalesi yayınlanmıştır. 50’den fazla Ulusal ve Uluslararası kongreye konuşmacı ve kurs düzenleyicisi olarak katılmıştır. Halen 4 bilimsel dergide editörlük/danışmanlık yapmaktadır.

Yrd. Doç. Dr. Emre Sargın
Yrd. Doç. Dr. Emre SargınEğitmen

2004 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirdi. Eğitimi sırasında “Medical Students International” komitesinin sınavını kazanarak Polonya Poznan üniversitesinde dahiliye stajı yaptı.
2011 yılında Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Servisinden Konversiyon Bozukluğuna Eşlik eden Kişilik Bozuklukları ve Çocukluk Çağı Travmaları ve Disosiyatif Yaşantılar İle İlişkisi başlıklı tezi ile psikiyatri uzmanı oldu. 2011-2013 yıllarında Çankırı Devlet Hastanesinde devlet yükümlülük hizmetini yerine getirdi. Halen NP İstanbul Nöropsikiyatri Hastanesi’nde Psikiyatri Uzmanı olarak çalışmaktadır.
Psikiyatri alanında yerli ve yabancı bildiri, yayınları bulunmaktadır. 2007-2009 yılları arasında Türkiye Psikiyatri Derneği Ankara Şubesinde Yönetim Kurulu Üyesi olarak çalışmıştır. Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Derneğinin kurucu üyesi ve denetleme kurulu üyesi olup, aynı derneğin yayın organı olan Bilişsel Davranışçı Psikoterapi ve Araştırmalar dergisinin yayın kurulunda üç yıl yürütücü editörlük görevini sürdürdükten sonra halen yardımcı editör olarak görev yapmaktadır.
Bilişsel Davranışçı Psikoterapi Temel ve İleri Eğitim ve Klinik Süpervizyon, Rasyonel Emotif Terapi Giriş Eğitimi, Şema Terapi Temel Eğitim ve Psikodinamik Yönelimli Psikoterapi Grup Süpervizyon eğitimi almış olan Dr. Emre Sargın ABDde bulunan Academy of Cognitive Therapy derneğinden bilişsel davranışçı psikoterapist sertifikası  alarak aynı derneğe diplomat statüsünde üye olma hakkını kazanmıştır.

Doç. Dr. Sedat Batmaz
Doç. Dr. Sedat BatmazEğitmen

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinden 2004 yılında mezun oldu. Ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanlık eğitimini Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 2010 yılında tamamladı. Askerlik görevini ve devlet hizmeti yükümlülüklerini Gelibolu Asker Hastanesi, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi ve Mersin Devlet Hastanesi’nde yerine getirdi. Türkiye Psikiyatri Derneği’nden 2012 yılında yeterlik belgesi aldı. Kasım 2014’te Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak göreve başladı. 2017 yılında doçent unvanı almaya hak kazandı. Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Derneği ve Kognitif ve Davranış Terapileri Derneği’nde bilişsel davranışçı psikoterapi eğitimlerinin tüm aşamalarını tamamladı. Academy of Cognitive and Behavioral Therapies’in 2012 yılından beri diplomatı, European Association for Behavioural and Cognitive Therapies’in 2013 yılından beri akredite psikoterapistidir. Metacognitive Therapy Institute’un master class eğitimlerini tamamlamış ve Level 1 Diploma sahibi olmuştur. Level 2 eğitimlerine devam etmektedir. Türkiye Psikiyatri Derneği’nin Sürekli Eğitim ve Sürekli Mesleki Gelişim Yayını olan Psikiyatride Güncel’in yardımcı yayın yönetmeni, Bilişsel Davranışçı Psikoterapi ve Araştırmalar Dergisi’nin yürütücü editörüdür. Ulusal ve uluslararası bilimsel dergilerde yayın kurulu üyeliği, danışmanlık ve hakemlik yapmaktadır. Çok sayıda ulusal ve uluslararası araştırma makalesi ve kitap bölümü yazarlığı mevcuttur. Önde gelen ilgi alanları bilişsel davranışçı psikoterapiler, metakognitif terapi, duygudurum bozuklukları, özkıyım ve psikopatolojiye ötetanısal yaklaşımlardır. Ekim 2021 tarihinden beri Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Psikoloji Bölümü Uygulamalı Psikoloji Anabilim Dalında çalışmaktadır. Klinik Psikoloji Araştırma ve Uygulama Merkezinin müdür yardımcısıdır. Burada yüz yüze ve çevrimiçi olarak psikoterapi görüşmelerine ve bireysel psikoterapi süpervizyonuna devam etmektedir. Evli ve bir çocuk babasıdır. İyi derecede İngilizce, orta düzeyde Almanca ve temel düzeyde Fransızca konuşmaktadır.

Doç. Dr. Ali Ercan Altınöz
Doç. Dr. Ali Ercan AltınözEğitmen

2008 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olmuş ve 2012 yılında Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalından psikiyatri uzmanı unvanı almıştır.

Bilişsel Davranışçı Terapiler Akademisi diplomatı ve eğiticisi, Avrupa Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Birliği’nin akredite bilişsel-davranışçı psikoterapisti ve Metakognitif Terapiler Enstitüsünden akredite metakognitif terapisttir.

Halen Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde psikiyatri doçenti olarak görev yapmaktadır.

Journal of Cognitive-Behavioral Psychotherapy and Research dergisinin yürütücü editörüdür.

Araştırma ilgi alanları temel olarak bilişsel davranışçı terapiler ve konsültasyon-liyezon psikiyatrisidir.

Psikiyatrist Dr. Nihan Coşkun
Psikiyatrist Dr. Nihan CoşkunEğitmen

2011 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. 2016 yılında Gazi Üniversitesi’nde psikiyatri uzmanlık eğitimini tamamlandı. Uzmanlık eğitimi boyunca psikoterapilerle ilgilendi. 2016 yılında
‘Academy of Cognitive Therapy’ den bilişsel davranışçı psikoterapi uygulayıcısı olarak ve ‘Türk Psikiyatri Derneği’nden ‘Destekleyici Psikoterapi’ uygulayıcısı olarak sertifiye oldu.
2022 yılında EABCT (Avrupa Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Birliği)‘nden bilişsel davranışçı psikoterapi uygulayıcısı olarak ve ‘Academy of Therapy’den ise bilişsel davranışçı psikoterapi eğitici/süpervizörü olarak sertifiye oldu. 2020 yılından itibaren özel muayenehanesinde hizmet vermekte ve bilişsel davranışçı psikoterapiler derneğinde eğitici/süpervizör olarak çalışmaktadır.