Performansın sözlük anlamına bakıldığında yapmak, yaptığını göstermek gibi anlamları olduğunu görürüz. Sonuç olarak sergilenemeyen performans, performans değil sadece potansiyeldir.

Performans psikoloğu, maksimum performansa götüren psikolojik ilkeler doğrultusunda çalışmalar yaparak kişinin performans sorununu ele alır.

Janus Psikoloji’de sanatçı ve sporcularla performans geliştirme üzerine deneyim sahibi uzmanlara ulaşabilirsiniz.

Paylaşmak ister misiniz?

Performans Danışmanlığı

Performans danışmanlığı komplike bir konu olmakla birlikte temel olarak iki şekilde ele alınabilir.

Bu türde bir danışmanlığın bir amacı, kişinin yaptığı işi daha iyi yapmasını sağlayacak şekilde potansiyelini maksimumda kullanabilmesinin yollarını keşfetmesine yardımcı olmak, performans düşüklüğüne yol açan sebepleri ortadan kaldıracak beceriler geliştirmesini sağlamaktır.

Diğer yandan yaratıcı sanatlar ve spor gibi alanlarda çalışan yeteneklerin performanslarını sürekli kılabilmeleri ve performans kaygısı, travmatik deneyim benzeri (mesela bir sporcunun yaralanma sonrasında performansının düşmesi veya bir sanatçının çeşitli sebeplerden yaşadığı sahne kaygısı yaşaması örneklerinde olduğu gibi) sorunları aşmalarına yardımcı olmak da performans danışmanlığının çalışma alanına girer.

Performans psikoloğu, maksimum performansa götüren psikolojik ilkeler doğrultusunda çalışmalar yaparak kişinin performans sorununu ele alır.

Performans Danışmanlığı Hakkında Sık Sorulan Sorular

Neler Performansı Düşürür?

Birçok sebep potansiyelimizi tam olarak sergilememizin önünde engel oluşturur. Sadece potansiyel, mesela tek başına özel bir yeteneğe ya da parlak bir zekaya sahip olmak iyi bir performans için yeterli değildir. Azim, sebatkarlık, düzen, istikrar, konsantrasyon gibi birçok ilave meziyet iyi bir performansta rol oynar.

Performans Danışmanlığından Fayda Görür müyüm?

 • Performans Kaygısı,
 • Erteleme,
 • Dikkat sorunları,
 • Hedef belirleyememek,
 • Özgüven sorunları,
 • Utangaçlık,
 • Tepkisellik,
 • Öfke problemleri,
 • Zaman planlamasının kötü olması,
 • Öncelik sıralaması yapamamak,
 • Duyguları gerektiği şekilde yönetememek,
 • Sürekli dışarıdan motive edilmeye ihtiyaç duymak, kendi kendini hedefe kilitleyememek,
 • Kendine yönelmiş aşırı eleştirellik,
 • Ötekilerin eleştirilerine aşırı hassasiyet,
 • Travmatik deneyimler gibi birçok unsur performansı olumsuz etkiler.

Belirtilen alanlarda sorun yaşıyor iseniz, performans danışmanlığından yarar görebilirsiniz.

Paylaşmak ister misiniz?