İnsanın sözkonusu olduğu her ortamda psikoloji de kendi yerini doğal olarak almaktadır.
Kurumsal hayatta ise artık kabul gören temel gerçek, insan kaynağının en önemli yatırım olduğudur.

Janus’ta Hangi Organizasyonel Çalışmaları Yapıyoruz?

Janus’ta ölçme değerlendirme merkezi danışmanlığı, organizasyonel gelişim, değişim ve yetenek yönetimi, çalışan aidiyetinin değerlendirilmesi ve yükseltilemesi, özel hayat iş hayatı dengesinin sağlanmasına yönelik müdahaleler, çatışma çözümüne dair eğitim ve müdahaleler, koçluk ve psikometrik araçların tasarlanması alanlarında hizmetler veriyoruz.

Paylaşmak ister misiniz?

Kurumsal Danışmanlık

Organizasyonların psikolojinin alanına giren danışmanlık ihtiyaçları oldukça çeşitlidir.

İletişim problemleri, delegasyon zorlukları, takım ruhunun oluşamaması, yüksek turnover, kurum kültürünün olumsuzluğu, organizasyonel atalet gibi birçok sorun psikolojik danışmanın içeriğini oluşturmaktadır.

Organizasyonel psikoloji çeşitli yöntemler kullanarak insanları ve kurumları daha etkin ve daha mutlu hale getirmenin yollarını araştırır. Bu sayede hem kurumların önündeki engelleri ve çatışmaları kaldırmayı hem de çalışanların daha mutlu bir ortamda yüksek ve sürdürülebilir performans sergileyebilmesini amaçlar.

Kurumsal Danışmanlık Hakkında Sık Sorulan Sorular

Kurumlara Nasıl Müdahale Edilir?

Kurumlara psikolojik müdahaleler değerlendirme ile başlar.

Bu aşamada çeşitli testler, mülakatlar, gözlemler, fokus gruplar kullanılarak organizasyonun yapısı hakkında çeşitli seviyelerde bilgi toplanır. Bu süreçte kurumun ve insanların mutluluğu ve performansını bozan unsurlar saptanır ve raporlanır.

Bunu kurum içinden bir yapının yapması objektif olamayacağı için dışarıdan danışmanlık hizmeti almak en doğru yöntemdir.

Toplanan bilgiler ışığında sorunun sebebine dair bir tanı konur ve organizasyonun ilgili yetkilileriyle uygun çözüm yolları belirlenir.

Bu aşamadan sonra sorunu aşabilmeleri için kurumlara çeşitli destekler verilir. Bu destekler arasında stratejik danışmanlık, eğitim koçluk gibi hizmetler bulunabilir.

Nihai aşamada ise kurumla öncesinde belirlenmiş hedeflerin gelişimi takip edilir ve gerekirse revizyonlar yapılır.

Organizasyonel Psikolojik Danışmanlık Neleri İçerir?

  • Seçme ve değerlendirme
  • Organizasyonel gelişim
  • Koçluk
  • Liderlik gelişimi
  • Yetenek Yönetimi
  • Değişim Yönetimi
  • Çalışan aidiyetinin ölçülmesi ve geliştirilmesi,
  • Çalışanların uzun soluklu performansları için özel ve iş yaşamını dengelebilmeleri yönünde desteklenmesi
  • Psikometrik ölçümlerin tasarlanması, uygulanması ve raporlanması gibi birçok çalışma organizasyonel psikolojinin konusudur.

Organizasyonun burada belirtilen alanlarda destek ihtiyacı olduğunu düşünüyorsanız bize ulaşabilirsiniz.

Janus Psikoloji’de organizasyonlarda köklü deneyimleri olan klinisyenler danışmanlık yapmaktadır. Dolayısıyla kurumların işleyiş ve ihtiyaçlarını tanırlar ve bireysel farklılıkları da gözeterek katılımcılara etkili ve güvenli bir deneyim, eğitim ve değişim ortamı sağlayacak yetkinliktedirler.

Paylaşmak ister misiniz?

Kurumsal Danışmanlık Verdiğimiz Müşterilerimiz