Kişilik Değerlendirme Ne Demektir?

Kişilik Değerlendirme psikologların çeşitli eğitimler sonrasında uygulama hakkı kazandıkları bazı testleri klinik tanı koymak, kişiye yapılacak psikolojik müdahaleyi yapılandırmak veya belirli alanlarda kişinin nasıl davranacağını önceden tahmin etmek üzere uygulamasını, değerlendirmesini, raporlamasını ve gerekiyorsa geribildirim vermesini içerir.

Kişilik değerlendirme komplike bir konudur. Bunu yapan kişinin mutlaka psikoloji ya da psikiyatri alanında uzman olması gerekir.

Halihazırda birçok kişilik testi piyasada kullanımdadır. Ancak kullanılan bütün testlerin güvenilir olmadığı da bir gerçektir. Klinikte en çok kullanılan kişilik testlerinin başında MMPI (Minnesota Multiphasic Personality Inventory) gelir.

Kişilik Testlerini Kimler Uygulayabilir? Kişilik Testlerini psikologlar uygular ve yorumlar. Lisans mezunu psikologların testleri uygulama ve yorumlamasında ülkemizde yasal bir engel yoksa da, testi uygulayanın tercihen klinisyen olması, yani klinik psikoloji yüksek lisansını yapmış olması, test sonuçlarının güvenirliği açısından avantajlı olacaktır.

Bunun haricinde testi uygulayan kişinin kapsamlı bir eğitimle uygun bir sertifikasyon ve hatta süpervizyon sürecinden geçmiş olması da çok önemlidir. Maalesef ülkemizde psikoloji eğitimleri yeterince kontrol edilmediği için, alanda yeterince yetkin olmayan kişiler terapi ve test eğitimleri açabilmekte, bu eğitimler ise süpervizyon süreciyle takip edilmemektedir. Oysa ki bir testin öğrenilmesi kuramsal bilginin yanısıra, test konusunda uzmanlaşmış bir eğitimcinin süpervizyonundan geçmeyi de kapsamalıdır. Daha önce de vurguladığımız gibi deneyim terapide olduğu gibi test yorumlarında da belirleyici önemde bir faktördür.

Psikoloğum, Nereden Eğitim Alabilirim? 

Sitemizde tüm güvenilir eğitimci ve eğitim merkezlerinin listesi bulunmamaktadır. Bununla birlikte, MMPI için ilgili güvenilir eğitimlere ulaşmak için ilk adım olarak Türk Psikologlar derneğiyle temasa geçmenizi öneririz.

MMPI

MMPI, testi alan kişinin kişilik yapısına, kişinin olası psikolojik sorunlarına ve yaşadığı belirtilere dair bilgi veren objektif bir kişilik testidir. 1943 yılında Minnesota Üniversitesi’nde geliştirilen MMPI, kişilik değerlendirmede halen altın standart olarak başvurulan bir testtir. 10 klinik alt test ve 3 geçerlik skalasından oluşan MMPI, depresyon, kaygı, hastalık hastalığı, takıntılar ve psikozlar gibi çeşitli psikiyatrik hastalıkların tanı koyma sürecinde en önemli destekleyici araçların başında gelir.

Dolayısıyla danışmanlık için başvurduğunuz uzman sizi daha iyi tanımak için bu testleri uygulamayı isteyebileceği gibi, terapinin ilerleyen aşamalarında da durumuzu değerlendirmek için kullanmak isteyebilir.

Bunun yanısıra danışanlarımız kendilerini daha iyi tanımak için de bir takım kişilik testlerine girmek isteyebilirler.

Kişilik değerlendirmelerin bazılarını yaptırmak için illa ki bir psikolojik hastalık sebebiyle başvurmak gerekli değildir. Hatta mesleki kişilik envanterleri gibi testler kişinin iş yaşamında kendisini değerlendirmesi ve kariyerini yönlendirmesi için uygulanırlar.

Bazı testlerin ise, etik birtakım ilkelerden dolayı gerçek ve mâkul bir gereksinim olmadıkça uygulanmaları tercih edilmez.

Merkezimizde sık kullanılan kişilik testleri özellikle bu testler konusunda uzun süre deneyimi olan uzmanlar tarafından uygulanmaktadır. Sizin durumunuza özel olarak hangi kişilik testlerinin yapılmasının uygun olacağı hakkında uzmanlarımızdan bilgi alabilirsiniz.

Kişilik Testleri Hakkında Sık Sorulan Sorular

İnternette bazı kişilik testlerinin yorumlarına ulaşabiliyorum, bunlara ne kadar güvenebilirim?

Tek kelimeyle cevap vermemiz gerekirse : HİÇ!

Kişilik analizi birçok kişinin ilgisini çeken bir konudur. Bu meraka hitap etmek üzere internette “Kişilik testi” olarak adlandırılan çok sayıda döküman bulunmaktadır. Ancak, kişilik analizi uzmanlık gerektiren bir alandır. Kişilik testlerinin uygulanması ve yorumlanması bir uzman tarafından güvenilir araçlar kullanılarak yapılmadığı taktirde olumsuz sonuçlar doğuracağından, uzmanlar tarafından uygulanmayan, güvenirliği test edilmemiş testlere itibar edilmemelidir. MMPI bugüne kadar üzerinde en çok bilgi birikimi sağlanmış, bu alanda en güvenilir, klinikte en çok başvurulan testtir. Merkezimizde uzman psikolog tarafından uygulanmakta ve yorumlanmaktadır.

Kişilik testlerini değerlendirmek için alınması gereken eğitimler haricinde testleri yetkin şekilde yorumlamak yıllar isteyen bir emek işidir. Bu tür testler hazır yazılımlarla ya da bir iki kitap okuyarak yorumlanamaz. Bir psikolog dahi, ancak testlerin temel eğitimlerini takiben kimi durumlarda yıllar süren süpervizyon ve vaka uygulamaları sonrasında bu testleri yetkin şekilde kullanabilmektedir.

Bunun yanısıra kişilik testlerinin anlamlarına dair internette ya da çeşitli bilgi kaynaklarında karşınıza çıkan “kalıp bilgiler” sizi yanlış yönlendirir. Bazı kalıp bilgiler bir miktar doğruluk payı taşısa dahi, tek başlarına bu bilgilere dayanarak bir insanın kişilik yapısına ya da psikolojik sorunlarına dair yorum yapılamaz. Güvenilir kişilik testleri çok ciddi ve yıllar süren psikometrik çalışmalar sonucunda oluşturulmaktadır ve internette bu testlerin sorularına ulaşsanız dahi doğru değerlendirmesine ulaşmanız mümkün değildir.

Aslına bakılırsa kişilik testlerinde puanlamalar da tek başına bir anlama gelmez. En önemlisi de testler, ister katı bir uygulama protokolü olan objektif testler olsunlar, ister projektif olsunlar, tek başına yeterli bir bilgi vermezler. Onlar sadece değerlendiren bir uzmanın varlığında ve yorumuyla anlam kazanan değerli araçlardır. Her insanın benzersiz olması gibi, her test uygulaması da benzersizdir ve uzmanınız için testin uygulama süreci, testin kendisi kadar değerli bir bilgi kaynağıdır.

Süre:                                       60-90 dk.

Test Tipi:                               Kağıt – Kalem testi

Uygulanan Yaş Aralığı: 16 yaş ve üzeri

Uygulama Yetkisi:             Uzman Psikolog ve uygulayıcı sertifikasına sahip uzmanlar

Soru Adedi:                            566