Ölçme Değerlendirme Merkezi Nedir?

Ölçme Değerlendirme Merkezi katılımcıların yeteneklerini ve performanslarını değerlendirmek üzere, iş hayatının çeşitli yönlerini simüle etmeye imkan veren birtakım araçların uzman danışmanlar tarafından değerlendirilmesi sürecidir.
Bu sürecin sonunda katılımcıların kurumun beklentilerini karşılayabilecek yetkinliklere ne ölçüde sahip olabileceği öngörülür. Elbette bu sürecin sonunda elde edilen sonuçların gerçeğe yakınlığı katılımcıların doğru araçla, uzman kişiler tarafından ve uygun ortam ve amaçlarla değerlendirilmesi gerekmektedir.

Yetkinlik Nedir?

Yetkinlik bir kişinin işinde etkin veya üstün performans göstermesini mümkün kılan karakteristik özellikleridir. Yetkinlik tutum, bilgi, beceri, yetenek ve nitelik gibi birçok vasfı da içerisinde barındırır.

Paylaşmak ister misiniz?

Yetkinlik Bazlı Sistemler

Janus Psikoloji, Yetkinlik Bazlı sistemlerin kurumlara uygulanmasında kuruma özgü, esnek projeler üretebilmektedir.

Kurucumuz Müge Sargın’ın yetkinlik bazlı sistemler üzerine uzun yıllar yapmış olduğu çalışmalar ve uluslararası nitelikte birçok kurumda yürütülen projelerde edindiği deneyimler neticesinde geliştirmiş olduğu orjinal bir yetkinlik havuzu mevcuttur. Dolayısıyla kurumlara gerek önceden kurulmuş yetkinlik sistemlerinin revizyonu, gerekse yeni sistem kurulumu konusunda kuruma özgü hizmetler verebilmektedir.

Bilindiği gibi son yılllarda insan kaynakları uygulamalarında yetkinlik bazlı sistemler ön plana çıkmıştır. Diğer taraftan, yetenek yönetimi projelerine ve çalışan performanslarını geliştirmeye özel bir önem verilmekte, kurumlar bu alana çok ciddi yatırımlar yapmaktadır.

Ancak, performans değerlendirme ve geliştirme projelerinin temelini oluşturan insan davranışı ve davranış değişimi kompleks konulardır. Bu tür güvenilir değerlendirme araçları,  uzman olmayan kişilerin  elinde  kurumlar ve katılımcılar açısından olumsuz deneyimlerle sonlanan projelere dönüşmektedir.

Janus’un bir kurum olarak avantajı danışmanlarının ağırlıklı olarak klinik psikolog olmasından kaynaklanır. İş hayatında da bireylerin psikolojisine dair bu yönde geniş bir vizyon ve deneyim, performans üzerine yapılan çalışmaların etkinliğini arttırmaktadır. Danışmanların aynı zamanda psikolog olması, ölçme değerlendirme merkezinde yapılan çalışmaların hem kalitesini yükseltmekte, hem de bu uygulamalara giren katılımcıların daha korunaklı ve bireysel özellikleri gözardı edilmeksizin uygun şekilde değerlendirilmelerine imkan vermektedir.

Janus’ta Yetkinlik Bazlı Sistem Danışmanlığı

Janus’ta Bu Alanda Neler Yapılıyor?

Janus’ta şu konularda bizden destek alabilirsiniz:

  • Yetkinlik bazlı sistemlerin kurulması,
  • Varolan sistemin revize edilmesi,
  • Ölçme Değerlendirme Merkezleri tasarımı,
  • Ölçme Değerlendirme Merkezleri Danışmanlığı,
  • Ölçme Değerlendirme araçları geliştirilmesi
  • Geribildirim Seansları
  • Ölçme Değerlendirme Merkezi sonrası gelişim planlarının oluşturulması ve takibi

Paylaşmak ister misiniz?

Kurumsal Danışmanlık Verdiğimiz Müşterilerimiz