Janus Psikoloji’de kurumlara yönelik eğitimler, çeşitli amaçlara yönelik fokus grup uygulamaları ve farklı psikoterapi ekollerine dayanan deneyimsel grup çalışmaları gibi hizmetler veriyoruz.

Janus’un danışmanları kurumsal deneyimleri de olan psikologlardır. Dolayısıyla kurumların işleyiş ve ihtiyaçlarını tanırlar ve katılımcılara etkili ve güvenli bir deneyim ve eğitim ortamı sağlayacak yetkinliktedirler.

Paylaşmak ister misiniz?

Kurumsal Eğitim Hizmetleri

Ülkemizde kurumsal eğitim sektörünün ve dolayısıyla da çalışanların belirli bir doygunluk seviyesine ulaştığının farkındayız. İçinde bulunduğumuz bilgi çağında çalışanlar ve yönetici ekipler bir zamanlar erişilmesi zor olan birçok içeriğe kolayca ulaşabiliyorlar, dahası birçok psikolojik eğitimi ya da aktiviteyi deneyimlemiş oluyorlar. Bu da iş hayatında zamanla yarışan profesyonellerin haklı olarak tanıdık ve didaktik eğitimler yerine, sahip oldukları bilgi ve deneyimin üzerine yenilerini ekleyebilecekleri eğitim ve aktiviteleri tercih etmelerine yol açıyor.

Şirketlerin psikolojik danışmanlık ve eğitimlerden beklentileri çeşitli olmakla birlikte temel olarak çalışanlarında gözle görünür bir değişim yaratabilecek potansiyeli olan çalışmalara ulaşma amacındalar. Diğer yandan, işveren olarak, bireysel gelişimine eskisinden çok daha önem veren, çalıştığı şirketleri kendisini geliştirebilecek kurumlar arasından seçen çok daha bilinçli çalışanlarla karşı karşıyalar. Haliyle hem şirketlerin hem de çalışanlarının kurumsal danışmanlık çalışmalarından beklentileri giderek yükseliyor.

Bu noktada “bilmek” ve “uygulamak” arasındaki farkı teslim eden, katılımcıları hedeflenen değişime yakınlaştırabilecek eğitimler ve çalışmalar tasarlamak önem kazanıyor. Bu amaçla psikolojik bilgiyi farkındalığa, farkındalığı ise değişime çevirme konusunda yetkin; üstelik bunu yaparken bu tür psikolojik çalışmaların hızlı ve uygunsuz yapılması gibi katılımcılara yarardan çok zarar verebilecek risklerin de farkında olan uzmanlarla çalışmak önemli.

Tüm bu faktörleri gözönünde bulundurduğumuz için bireysel danışmanlıkta olduğu gibi psikoloji alanına giren kurumsal eğitimler ve çalışmalarda da eğitmenlerimizin bu türden riskleri gözetip bunları kontrol edebilecek klinik tecrübeye sahip olmasını önemsiyoruz.

Janus’ta Bu Alanda Neler Yapıyoruz?

Fokus Gruplar

Katılımcıların belirli özelliklere göre seçildiği ve araştırılan konunun derinlemesine incelendiği fokus gruplar, şirketiçi çatışmaları anlamak ve müdahale etmek, şirket kültürünü tanımak, kurumsal performansın önündeki engelleri tanımlamak gibi farklı amaçlarla yapılabilir.

Deneyimsel Gruplar

Gestalt terapi, sanat terapisi, psikodrama, şema terapi gibi çeşitli psikoterapi ekollerinden faydalanarak yapılandırılabilen deneyimsel gruplar, katılımcılarda farkındalığın sağlanması, kendilerini ve ait olduğu grubu tanımaları, takım ruhunu yakalamaları, takımdaki çatışmaları aşmaları ya da kuramsal öğrenme yerine yaşayarak öğrenme gibi hedeflerle düzenlenebilir.

Kurumsal Eğitimler

Eğitimlerimizde yenilenen araştırmalar doğrultusunda içeriklerimizi güncel tutmaya özel bir önem veriyoruz. Her kurumun kültürüne uygun çalışmalar yapmayı önemsiyoruz ve bu sebeple eğitimlerimizi kuruma özgü bir şekilde revize ediyoruz.

Eğer kurumunuzun aşağıdaki başlıklar dışında kalan alanlarda eğitimlere ihtiyacı olduğunu düşünüyorsanız, tamamen sizin için eğitimler de tasarlayabiliriz.

Çalışanlara Yönelik Eğitimler

Talepkâr İş Dünyasında Tükenmeden Çalışabilmek
Öfke Yönetimi
Duyguları Kontrol Edebilmek
Mükemmeliyetçiliği Kontrol Altına Almak
İşyerinde Zor Kişiliklerle Başedebilmek
İş ve Özel Yaşam Dengesini Sağlamak
Performans Geliştirme Sanatı
Erteleme Davranışıyla Başetmek
Organizasyon Becerilerini Geliştirmek
Delege Etmeyi Öğrenmek
İşyerinde İletişim ve Müzakere Becerileri
Satış Becerilerini Geliştirmek
Zor Müşterilerle Etkin Diyalog Kurabilmek

Yönetsel Kadrolara Yönelik Eğitimler

Takım Çalışmalarında Çatışmaları Yönetmek
Delegasyon Becerilerini Geliştirmek
Kurumsal Bağlılığı Arttıracak Bir Çalışma Ortamı Yaratmak
Rekabetçi Bir Dünyada İlişkileri Bozmadan Başarılı Olabilmek

Paylaşmak ister misiniz?

Kurumsal Danışmanlık Verdiğimiz Müşterilerimiz